Twitter Facebook

Patiënteninformatie - Zorgpockets


Deze frisse pocket biedt praktische informatie voor de snelle lezer. Geen lange lappen tekst, maar to-the-point, gestructureerd en snel toe te passen. Het lezen van patiënteninformatie is lastig, zeker als u zich in een moeilijke periode van uw leven bevindt. Toch heeft u in deze periode juist behoefte aan informatie. Deze vlotte voorlichting zien vele mensen als een extra voordeel.

Er zijn boekjes verkrijgbaar over verschillende aandoeningen. Over verschillende vormen van kanker, maar ook over astma of onbekendere aandoeningen als systemische lupus. Er zijn drie typen ‘diagnose en behandeling’, ‘tips in het dagelijks leven’ en ‘in het kort’.

Heldere foto’s, een overzichtelijke lay-out, grote letters, citaten en korte alinea’s. Het zijn de kleine dingen die dit boekje zeer makkelijk leesbaar maken.

Een extra voordeel is dat sommige boekjes verrijkt zijn met extra digitale informatie. Deze kunt u bekijken op uw smartphone of tablet. Het is een nieuwe techniek waarmee digitale content wordt toegevoegd aan papieren uitgaven, in dit geval: video’s. Dit korte demonstratiefilmpje laat zien hoe dit werkt.

Voor alle producten van Stichting September en September Multimedia geldt dat de content uitgebreid is beoordeeld door verschillende specialisten en hun verenigingen. Daarmee kunt u rekenen op betrouwbare voorlichting.

Bekijk alle Zorgpockets