Twitter Facebook
Onze partners: kwaliteit staat voorop


Partners

Alle informatie in onze uitgaven is letter voor letter beoordeeld door deskundigen en hun verenigingen: beroepsverenigingen van artsen en andere hulpverleners, patiëntenverenigingen, consumentenorganisaties en vele anderen. Uiteraard werken ook patiënten mee. Samen zorgen zij ervoor dat u op onze uitgaven kunt rekenen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle partnerorganisaties die aan onze uitgaven hebben meegewerkt.

Bent u partner of wilt u een partner worden?

Bent u partner van Stichting September of wilt u graag partner worden? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden tijdens een vrijblijvende afspraak!

Actiz
Afasie Vereniging Nederland
ANBO
Angst, Dwang en Fobie Stichting
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
Artsen Netwerk ADHD
Balans
Bartiméus
Behandelcentrum Heideheuvel
Belangenvereniging Hart- en Vaatpatiënten
Belangenvereniging van Kleine Mensen
Beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal geriaters (NVVA)
Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
De Hart&Vaatgroep
De Nederlandse CVA-Vereniging 'Samen Verder'
De Nederlandse Stomavereniging
Decennium van het Bewegingsapparaat
Diabetesvereniging Nederland
Eerste Associatie van Diabetesverpleeg- kundigen
Epilepsie Vereniging Nederland
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe
Familie als bondgenoot
Galactosemie Vereniging Nederland
GGZ Nederland
Hemochromatose Vereniging Nederland
Hersenstichting Nederland
Hoensbroeck Revalidatiecentrum
Hovon
Informatiepunt voor Winterdepressiepatiënten Nederland
Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging
Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat
Kenniscentrum Phrenos
KNMP
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden
Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging
Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
Lareb
Longkanker Informatiecentrum
Maag Lever Darm Stichting
Maculadegeneratie Vereniging Nederland
MEE Nederland
Mezzo
Multiple Sclerose Vereniging Nederland
Nationaal Instituut van Budgetvoorlichting (NIBUD)
Nationaal MS Fonds
Nederlands Anafylaxis Netwerk
Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Nederlands Instituut van Psychologen
Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen
Nederlands Paramedisch Instituut
Nederlandse Coeliakie Vereniging
Nederlandse Hartstichting
Nederlandse Hoofdpijn Vereniging
Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing Patiënten
Nederlandse Vereniging voor Allergologie
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Post
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Hart- en Vaatziekten
nvfg
Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbe- handeling
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming
Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde
OnderwijsAdvies
Optometristen Vereniging Nederland
Osteoporose Stichting
Osteoporose Vereniging
PVVN
Per Saldo
Pijnkenniscentrum Groningen
Pijnkenniscentrum UMC St. Radboud
Polyposis Contactgroep
Prinses Beatrix Fonds
PCOB
Psoriasis Federatie Nederland
Reumafonds
Reumapatiëntenbond
Schildklier Organisaties Nederland
Stichting Bechterew in Beweging
Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
Stichting Consument en Veiligheid
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
Stichting Kind en Groei
Stichting Labyrint~In Perspectief
Stichting Longkanker
Stichting Recovery Nederland
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Stichting Vrienden Msweb
Stichting Weerklank
Trimbos instituut
Unie van Katholieke bonden van Ouderen (Unie KBO)
V&VN Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden
V&VN Dermatologie
V&VN Geriatrie Verpleegkunde
V&VN Longverpleegkundigen
V&VN neuro en revalidatie
V&VN Reumatologie
V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
Vereniging "Ouders, Kinderen en Kanker"
Vereniging Maag Darm Lever Verpleegkundigen
Vereniging van Allergiepatiënten
Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra
Vereniging van Verlegen Mensen
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
Vereniging voor Hart, Vaat en Longfysiotherapie
Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem
Vereniging Ypsilon
Verenso
Vision 2020
Voedingscentrum
Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties
Zon MW
Zorgbelang Nederland